המלצות הרבנים

המלצות הרבנים

זכינו לקבל במשך השנים המלצות רבות חמות ונלהבות מגדולי הרבנים ומאורי העדה, לפניכם כמה מהן (לפי סדר קבלתן).

תוכלו גם לצפות בדברי הרבנים הגאונים בדבר חשיבות פעילות הארגון כאן.

המלצות אלפי יהודה

תוכל להגיב כאן!