חוברת ‘גמרא לתשב”ר’

חוברת ‘גמרא לתשב”ר’

בדורנו זה לא רבים הם היודעים ומודעים לצורת לימוד הגמרא הייחודית שהיתה נהוגה בקהילותינו.
סדר הלימוד בו המארי המלמד קורא את קטע הגמרא בשלימותו תוך הטעמה, ולאחריו גורסים כל הציבור במקהלה בנעימה מיוחדת.

בחוברת זו מובאים קטעי גמרא המותאמים בנושאיהם לצעירי הצאן, ואליה מצורף דיסק שמע הממחיש את מבנה השיעור והתנהלותו עם קריאת המארי והציבור הגורס אחריו.

בפתח הקונטרס הובא מאמר ‘התלמוד בתימן’ אותו תוכלו לראות כאן.

את החוברת והדיסק ניתן להשיג בחנות נוסח תימן.

להלן דוגמאות מתוך הדיסק המצורף

דוגמאות מתוך דיסק השמע המצורף לחוברת

תוכל להגיב כאן!