חוברת הלכות חנוכה

חוברת הלכות חנוכה

לפניכם חוברת הלכות חנוכה שנערכה על ידי הרב שאלתיאל לוי שליט”א עבור ילדי תשב”ר, על פי מנהגי אבותינו ופסקי רבותינו.

מצורפת החוברת בקובץ להורדה והדפסה.

תוכל להגיב כאן!