חוברת ‘מסכת ברכות לתשב”ר’

בפתח הקונטרס הובא מאמר ‘מעלת לימוד משנה’ אותו תוכלו לראות כאן.

את החוברת והדיסק ניתן להשיג בחנות נוסח תימן.

להלן דוגמא מתוך הדיסק המצורף

דוגמא מתוך דיסק השמע המצורף לחוברת

הילדים בבית שמש שמחים ונהנים בלימוד המשנה…

תוכל להגיב כאן!