כנסי תפילה וזעקה של תשב”ר בכל אתר – חשון תשפ”ד

כנסי תפילה וזעקה של תשב”ר בכל אתר – חשון תשפ”ד

ארגון ‘אלפי יהודה’ יזם והפעיל כנסי תפילה וזעקת תשב”ר בערים רבות ביום רביעי ג’ מרחשון תשפ”ד, כאשר בו זמנית בקעו את הרקיעים תינוקות של בית רבן בכל מקומות מושבותיהם בתפילתם הטהורה לישועת כלל ישראל, לאור המצב הקשה העובר על עם ישראל בארץ הקודש, לאחר הטבח הנורא ביום שמחת תורה, בעת צרה וצוקה ליעקב.

במעמדים אלו קיימו את הסגולה הנפלאה המסורה לנו מאבותינו באמירת נוסח “הפרת עצה” שחיבר המקובל האלוקי אבא שלם שבזי זיע”א, כשקול השופרות מרעיד את הלבבות.
ולאחר מכן נאמרו פסוקי שירת הים בקהל רב לאחר פתיחת ההיכל ושערי שמים, כאשר חוזרים כולם יחד על הפסוק ‘תפול עליהם אימתה ופחד’ שלוש פעמים בעוז, כמו שהיו עושים אבותינו בכל עת צרה וצוקה.

ניתן להוריד בקובץ להדפסה את דף התפילה ומעמד הפרת עצה שפורסם עבור מעמדי תפילה אלו כאן

תוכל להגיב כאן!