כנס תפילה וזעקת תשב”ר – ירושלים – ר”ח כסלו תשפ”ד

כנס תפילה וזעקת תשב”ר – ירושלים – ר”ח כסלו תשפ”ד

לאור המצב הקשה העובר על עם ישראל בארץ הקודש, לאחר הטבח הנורא ביום שמחת תורה, בעת צרה וצוקה ליעקב, התקבצו ובאו ילדי חמד בבית הכנסת ‘משכן אהרן’ שבבית וגן, להרעיש עולמות ולבקוע רקיעים ולהעתיר בתפילה להצלת להצלחת וישועת כלל ישראל.
רגעי השיא היו בעת המעמד הנשגב באמירת נוסח “הפרת עצה” שחיבר המקובל האלוקי אבא שלם שבזי זיע”א, כשקול השופרות מרעיד את הלבבות.
הלבבות רעדו ברגש בעת פתיחת ההיכל ואמירת שירת הים, כאשר חוזרים על הפסוק ‘תפול עליהם אימתה ופחד’ שלוש פעמים בעוז,

תוכל להגיב כאן!