מעמד הכתרת חתני ההלכה בתוכנית ‘פני שבת’ – סוכות תשפ”ד

מעמד הכתרת חתני ההלכה בתוכנית ‘פני שבת’ – סוכות תשפ”ד

בחג הסוכות תשפ”ד התקיים בפעם השניה המעמד הגדול בו התאגדו עשרת ק”ק תימן בעיר מודיעין עילית לשמחת חג.
בתחילת האירוע התקיים מעמד חלוקת פרסים ומילגות לילדי הקהילות שהשתתפו במיזם ‘פני שבת’ בו הם למדו הלכות בשקידה כל שבוע סמוך ונראה לשבת קודש ונבחנו עליהן.
לימוד ההלכות נעשה תוך ציון דעות פוסקי תימן לדורותיהם עם הדעות השונות.
בקיאותם של הילדים היתה מפליאה וניכר היה שעמלו היטב לקראת המבחן ואף היו שותפים ערים בשיעורים השבועיים.

תוכל להגיב כאן!