כנס זעקה ומעמד הכתרת חתני ההלכה – אלעד – חנוכה תשפ”ד

כנס זעקה ומעמד הכתרת חתני ההלכה – אלעד – חנוכה תשפ”ד

לאור המצב הקשה העובר על עם ישראל בארץ הקודש, לאחר הטבח הנורא ביום שמחת תורה, בעת צרה וצוקה ליעקב, התקבצו ובאו ילדי חמד מאלעד, מודיעין עילית, בני ברק ומהעיר אריאל להיכל בית הכנסת ‘עוד יוסף חי’ בעיר אלעד, להרעיש עולמות ולבקוע רקיעים ולהעתיר בתפילה להצלת להצלחת וישועת כלל ישראל.
רגעי השיא היו בעת המעמד הנשגב באמירת נוסח “הפרת עצה” שחיבר המקובל האלוקי אבא שלם שבזי זיע”א, כשקול השופרות מרעיד את הלבבות.
הלבבות רעדו ברגש בעת פתיחת ההיכל ואמירת שירת הים, כאשר חוזרים על הפסוק ‘תפול עליהם אימתה ופחד’ שלוש פעמים בעוז, כשדמותו של מרן הגאון הגדול הרב פנחס קורח שליט”א מוסיפה הוד והדר למעמד.

חלוקת מילגות

במעמד זה ציינו בחורי החמד ממודיעין עילית את סיום לימוד הלכות חנוכה, לאחר ששקדו בלימודן והפגינו ידע ובקיאות.
הבחורים זכו לקבל מילגות עבור עמלם זה, כשילדי התשב”ר מריעים להם.

להלן תמונות וסרטונים לטעימה מהכנס…

תוכל להגיב כאן!