קונטרס המארי

קונטרס המארי

זה התחיל כאשר רבים מבני העדה פנו לארגון ‘אלפי יהודה’ בבקשה להפיק חומר לימוד בטעמי המקרא במסורת ק”ק תימן, שיהיה מותאם לשימוש ולמידה אישית.
צורך זה נוצר בעיקר עקב העובדה שישנם מקומות שאין בהם מארי בנמצא ואין מי שיקנה את פרטיה ודקדוקיה של קריאה זו לצעירי הצאן.
הארגון נחלץ חושים, וביזמתו של המארי המומחה ר’ ראובן רצאבי הי”ו יצא לאור קונטרס המארי לאב ולבן, כשפרוסים בו עשרה פרקי הדרכה ללימוד עצמאי ורכישת הידע הבסיסי בטעמי המקרא.
לקונטרס מצורף דיסק שמע להשלמת הלמידה.

בפתח הקונטרס הובא מאמר ‘המארי בתימן’ אותו תוכלו לראות כאן.

את החוברת והדיסק ניתן להשיג בחנות נוסח תימן.

להלן דוגמא מתוך הדיסק המצורף

דוגמא מתוך דיסק השמע המצורף לחוברת

תוכל להגיב כאן!