המבחן הארצי ‘לאורו נלך’ (מחזור ב’) – הלכות ליל הסדר

המבחן הארצי ‘לאורו נלך’ (מחזור ב’) – הלכות ליל הסדר

לקראת חג הפסח ייערך מבחן על דיני ליל הסדר כמנהג אבותינו הקדושים.
הילדים המצטיינים יזכו למלגות.
חלוקת המלגות תיערך ברוב עם בחול המועד-פסח בבית הכנסת המפואר “בני תורה-עוד יוסף חי” באלעד.
במעמד זה יחולקו גם המלגות לחתני ההלכה שנבחנו בזמנו על דיני ימים נוראים ולא יכולנו לחלק ברוב עם בגלל מגבלות הקורונה.
מי שהשתתף במבחן על הלכות ימים נוראים יכול להשתתף גם במבחן ליל הסדר.

תשובות להעביר למייל: ay1737@gmail.com או לפקס: 08-9151548

המבחן הארצי אלפי יהודה

תוכל להגיב כאן!