זו לא תחפושת! מביטים אל העבר – בונים את העתיד

זו לא תחפושת! מביטים אל העבר – בונים את העתיד

מצורפת תמונה שהתקבלה במייל, אב ובנו בתלבושת המסורתית, עם הסלוגן של ארגון ‘אלפי יהודה’ בהמחשה פורימית.

פורים שמח!

תוכל להגיב כאן!