חוברת ‘רש”י לתשב”ר’

חוברת ‘רש”י לתשב”ר’

בפתח הקונטרס הובא מאמר ‘הלימוד בפירושי רש”י ומעלתו’ אותו תוכלו לראות כאן.

את החוברת והדיסק ניתן להשיג בחנות נוסח תימן.

להלן דוגמא מתוך הדיסק המצורף

דוגמא מתוך דיסק השמע המצורף לחוברת

לפניכם טבלה שהובאה בראש החוברת (לחץ כאן להדפסה)

תוכל להגיב כאן!