חידון וחלוקת פרסים למצטייני התוכנית ‘פני שבת’ – חנוכה תשפ”ד

חידון וחלוקת פרסים למצטייני התוכנית ‘פני שבת’ – חנוכה תשפ”ד

תוכל להגיב כאן!