אלפי יהודה

מדברי הרבנים הגאונים

אכן, זכינו בברכותיהם הנלהבות של הרבנים הגאונים שליט”א, המלוות את הארגון עוד טרם היותו ועד עתה.
ובזאת תפארתנו, כי זהו בנין זקנים!

לפניכם ציטוטים נבחרים מדברי הרבנים הגאונים בדבר חשיבות הפעילות של ארגון ‘אלפי יהודה’ למען שימור והפצת מסורת אבותינו בקרב צעירי הצאן.
הרה”ג שלמה קורח זצוק”ל מדבר על תחיית המתים בתחום זה, הרה”ג שמעון בעדני שליט”א מציין את הנחיצות העצומה להוביל ולבנות דור חדש ממשיך.
הרה”ג שלמה מחפוד שליט”א מביע סיפוק עצום מפעילות הארגון, הרה”ג יצחק רצאבי שליט”א שהעלה על נס את חשיבות הנחלת המסורת לדורות הבאים, תוך שהוא מרעיף ברכת הדרך לארגון ‘אלפי יהודה’, הרה”ג פנחס קורח שליט”א מביע התפעלות מהתגשמות חלום של ממש, בבחינת חדש ימינו כקדם.

תוכלו לעיין גם בהמלצות הרבנים שניתנו לארגון ‘אלפי יהודה’ כאן.